+48 42 208 04 22 (GMT +1) 8:00-16:00 - inactive

Podpory pod rury grzewcze

Akcesoria

Dowiedz się więcej
  • Informacje dodatkowe

    Oferowane przez nas podpory w wykonaniu samozaciskowym zastrzeżone prawem patentowym pozwalają uniknąć rozginania się podpory gwarantując tym samym stabilne ułożenie ruroszynowego toru jezdnego na podporach.

    Oferujemy również tradycyjne modele podpór pod rury grzewcze: z opaską zaciskową lub bez opaski.

  • Wykonanie:

    Wszystkie oferowane przez nas podpory wykonujemy z blachy stalowej cynkowanej ogniowo wg PN-EN 10142 (grubość powłoki cynkowej 275g/m2).